ES Projektai
Informuojame esamus ir būsimus mūsų partnerius, kad įmonė tobulindama veiklos procesus vykdo projektą "UAB „Losrita“ darbo našumo didinimas diegiant E. Komercijos moduli.
Šio projekto tikslas - Efektyvinti savo veiklą ir įsidiegti klientų savitarnos sprendimą bei elektroninės prekybos platformą, kurioje klientas pasirenka norimus užsakyti darbus bei su jais susijusias prekes. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 priemonę.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto finansavimui skirta 35 951,25 EUR.

Projekto pradžia: 2022 m. vasario mėn.
Projekto pabaiga: 2023 m. kovo mėn.